"เวหา"ผู้ต้องหาม.112ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาการจำกัดสิทธิผู้ต้องขัง-ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์poipet.com

"เวหา"ผู้ต้องหาม.112ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาการจำกัดสิทธิผู้ต้องขัง-ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์poipet.com

“เวหา”ผู้ต้องหาม.112ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาการจำกัดสิทธิผู้ต้องขัง-ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ