'ในหลวง'โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์joker game pantip

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์joker game pantip

ในหลวงโปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์【joker ga