ไทย-เวียดนามบันทึกร่วมมือด้านวัฒนธรรมกําจัดลูกน้ํา

ไทย-เวียดนามบันทึกร่วมมือด้านวัฒนธรรมกําจัดลูกน้ํา

ไทย-เวียดนามบันทึกร่วมมือด้านวัฒนธรรม【กําจัดลูกน้ํา】: ครม.ไฟเขียวไทย-เวียดนามทำ