โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีjojoslot

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรีjojoslot

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปราจีนบุรี【jojoslot】: