รมว.เฮ้งสั่ง"กกจ."เร่งนายจ้างลงทะเบียนโครงการช่วยเอสเอ็มอีจ่ายแทนนายจ้าง3พันบาทนาน3เดือนop pp2010

รมว.เฮ้งสั่ง"กกจ."เร่งนายจ้างลงทะเบียนโครงการช่วยเอสเอ็มอีจ่ายแทนนายจ้าง3พันบาทนาน3เดือนop pp2010

รมว.เฮ้งสั่ง”กกจ.”เร่งนายจ้างลงทะเบียนโครงการช่วยเอสเอ็มอีจ่ายแทนนายจ้าง3พันบาทนาน3เดือน【op pp2010】: