"นายกฯ"ลงนามแต่งตั้ง"นิโรธสุนทรเลขา"นั่งประธานวิปรัฐบาลpoint blank plus

"นายกฯ"ลงนามแต่งตั้ง"นิโรธสุนทรเลขา"นั่งประธานวิปรัฐบาลpoint blank plus

“นายกฯ”ลงนามแต่งตั้ง”นิโรธสุนทรเลขา”นั่งประธานวิปรัฐบาล【point blank plus】: วันท