ตร.เตรียมออกหมายเรียก2ผู้ก่อความวุ่นวายแยกดินแดง17ต.ค.serum creatinine ค่า ปกติ

ตร.เตรียมออกหมายเรียก2ผู้ก่อความวุ่นวายแยกดินแดง17ต.ค.serum creatinine ค่า ปกติ

ตร.เตรียมออกหมายเรียก2ผู้ก่อความวุ่นวายแยกดินแดง17ต.ค.【serum creatinine ค่า ปกติ】: