“ชินวรณ์”ซัดฝ่ายค้านทำสภาฯล่มอยู่อภิปรายแต่ไม่แสดงตนจี้ฝ่ายรบ.เสียงข้างมากทำองค์ประชุมไม่ครบต้องรับผิดชอบceftriaxone ยา

“ชินวรณ์”ซัดฝ่ายค้านทำสภาฯล่มอยู่อภิปรายแต่ไม่แสดงตนจี้ฝ่ายรบ.เสียงข้างมากทำองค์ประชุมไม่ครบต้องรับผิดชอบceftriaxone ยา

“ชินวรณ์”ซัดฝ่ายค้านทำสภาฯล่มอยู่อภิปรายแต่ไม่แสดงตนจี้ฝ่ายรบ.เสียงข้างมากทำองค์ประชุมไม่ครบต้องรับผ