ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯยื่นหนังสือถึงตร.ตรวจสอบอาวุธปืนใช้ควบคุมม็อบ14พฤศจิกาm.happyluke

ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯยื่นหนังสือถึงตร.ตรวจสอบอาวุธปืนใช้ควบคุมม็อบ14พฤศจิกาm.happyluke

ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯยื่นหนังสือถึงตร.ตรวจสอบอาวุธปืนใช้ควบคุมม็อบ14พฤศจิกา【m.happyluke】: