สภาพอากาศวันนี้ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมไทยตอนบน21-23ตค.มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกla galaxy 911

สภาพอากาศวันนี้ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมไทยตอนบน21-23ตค.มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกla galaxy 911

สภาพอากาศวันนี้ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมไทยตอนบน21-23ตค.มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชก【la galaxy 911】: