ชาวบ้านตำบลฉลุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ท่ามกลางสายฝนrun chart คือ

ชาวบ้านตำบลฉลุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ท่ามกลางสายฝนrun chart คือ

ชาวบ้านตำบลฉลุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ท่ามกลางสายฝน【run chart คือ】: