ญี่ปุ่นกับบทบาทที่เสื่อมถอยyou bet แปลว่า

ญี่ปุ่นกับบทบาทที่เสื่อมถอยyou bet แปลว่า

ญี่ปุ่นกับบทบาทที่เสื่อมถอย【you bet แปลว่า】: ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ / ทหารประชาธิ