"กองทัพเรือ"เตรียมนำรถทหารบรรเทาความเดือดร้อนปชช.สนองนโยบายรัฐบาลหลัง"รถบรรทุก"ขู่หยุดวิ่ง1ธค.นี้pb ซอมบี้

"กองทัพเรือ"เตรียมนำรถทหารบรรเทาความเดือดร้อนปชช.สนองนโยบายรัฐบาลหลัง"รถบรรทุก"ขู่หยุดวิ่ง1ธค.นี้pb ซอมบี้

“กองทัพเรือ”เตรียมนำรถทหารบรรเทาความเดือดร้อนปชช.สนองนโยบายรัฐบาลหลัง”รถบรรทุก”ขู่หยุดวิ่ง1ธค.นี้【pb