เข้ม!กทม.ตรวจโป๊ะ-ท่าเรือพบชำรุด68ท่าห้ามใช้รับลอยกระทงpa กระทรวงสาธารณสุข 2563

เข้ม!กทม.ตรวจโป๊ะ-ท่าเรือพบชำรุด68ท่าห้ามใช้รับลอยกระทงpa กระทรวงสาธารณสุข 2563

เข้ม!กทม.ตรวจโป๊ะ-ท่าเรือพบชำรุด68ท่าห้ามใช้รับลอยกระทง【pa กระทรวงสาธารณสุข 2563】: