ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

"ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพร"ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน"เนื่องในวันชาติกระบวนการดูแลผู้ป่วย

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

"ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพร"ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน"เนื่องในวันชาติกระบวนการดูแลผู้ป่วย

วันนี้ (9 ก.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

กรุงดูชานเบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กระบวนการดูแลผู้ป่วย "ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพร"ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน"เนื่องในวันชาติ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม