ตำแหน่งของคุณ Home รูปภาพ

รู้จักกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน5นาที15รับ100 pg

15รับ100 pg

รู้จักกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน5นาที15รับ100 pg

กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือหน่วยงานที่ช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

การบริหารกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันการพัฒนาดังกล่าว

วันนี้กองทุนดิจิทัล มีเนื้อหาดีๆ มานำเสนอกันครับ

# โครงสร้างการบริหารกองทุน
#กองทุนดิจิทัล
#Defund
#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

15รับ100 pg รู้จักกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใน5นาที

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม