ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

"นายกฯ"ลงนามแต่งตั้ง"นิโรธสุนทรเลขา"นั่งประธานวิปรัฐบาลpoint blank plus

point blank plus

"นายกฯ"ลงนามแต่งตั้ง"นิโรธสุนทรเลขา"นั่งประธานวิปรัฐบาลpoint blank plus

วันที่ 5 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299 / 2564 วันที่ 5 พ.ย.เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11​ (6) และ​ (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา 182 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบตามแบบแผนระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานสมาชิกสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่น

point blank plus "นายกฯ"ลงนามแต่งตั้ง"นิโรธสุนทรเลขา"นั่งประธานวิปรัฐบาล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม