ตำแหน่งของคุณ Home

ศบค.ย้ำไม่ต้องปูพรมตรวจATKเด็กนร.ทุกคนเน้นกลุ่มเสี่ยงชี้การปิดร.ร.อาจไม่ใช่คำตอบบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศบค.ย้ำไม่ต้องปูพรมตรวจATKเด็กนร.ทุกคนเน้นกลุ่มเสี่ยงชี้การปิดร.ร.อาจไม่ใช่คำตอบบริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 1 พ.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า วันนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอม ซึ่งครูและผู้ปกครองต้องปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) นั้น ตามข้อกำหนดฉบับที่ 34 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศไว้ในวันที่ 28 ต.ค.64 เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ระบุเรื่องของการคัดกรองและตรวจหาเชื้อโควิดในโรงเรียน ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ต้องให้คณะกรรมการโรงติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. กำหนดได้ตามความเหมาะสมของการระบาดในพื้นที่แยกระดับอำเภอและจังหวัด

ทั้งนี้ ข้อสรุปของแต่ละพื้นที่จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จะประชุมพิจารณาให้มีการตรวจ ATK รวมถึงความถี่ในการตรวจที่ต้องพิจารณาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งสำคัญคือโรงเรียนต้องประเมินเอง และมีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดติดเชื้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามของกรมอนามัยก่อนที่โรงเรียนจะพิจารณาเปิดได้ ก็ต้องเข้าไปประเมินเอง โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็จะเป็นคนที่ช่วยประเมินด้วย

อย่างไรก็ตาม นอกจากระดมฉีดวัคซีนให้กับครูร่วมถึงบุคคลกรในสถานศึกษาแล้วจะมีการประเมินตนเองเช่นกันด้วยไทยเซฟไทย ตรงนี้ครูต้องประเมินตนเองว่ามีไข้ มีอาการผิดปกติระบบทางเดินหายใจหรือไม่ รวมไปถึงประวัติผู้ใกล้ชิดหรือเดินทางไปสัมผัสบุคคลเสี่ยง มีคนในครอบครัวติดเชื้อหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองประเมินตนเองทุกวันเช่นกัน ส่วนการตรวจ ATK ได้เน้นย้ำว่าไม่ใช่การตรวจ ATK นักเรียนทุกคน คือ ไม่จำเป็นต้องตรวจแบบปูพรม และไม่จำเป็นต้องตรวจอาทิตย์ละ 2 ครั้ง จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ ทั้งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยที่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนั้นอาจจะมีประกาศที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนกันไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ยึดมาตรฐานเดียวกันไม่ได้

“ความเห็นของกรมควบคุมโรคที่ได้มีการหารือในที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก ในการตรวจ ATK เด็กไม่จำเป็นต้องตรวจปูพรม หรือเป็นระยะทุกสัปดาห์ การตรวจแนะนำให้ตรวจในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างมีประวัติที่คนในบ้านติดเชื้อ ก็จะต้องให้นักเรียนคนนั้นตรวจ ATK ดูว่าเป็นผู้ติดเชื้อด้วยหรือไม่ หรือข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือ หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรงเรียนก็อาจจะใช้มาตรการขอให้นักเรียนหยุดเรียน ซึ่งอาจจะต้องสื่อสารกับผู้ปกครองถ้าหากมีการติดเชื้อในครอบครัวเด็กอาจต้องอยู่บ้านกักตัวให้ครบ 14 วัน” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว

พญ.อภิสมัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขคือ ในโรงเรียนจำเป็นต้องจัดเก้าอี้ โต๊ะให้มีการนั่งเว้นระยะห่างจัดสถานที่ให้มีความเหมาะสมอากาศระบายถ่ายเทรวมทั้งหมดทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น กีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ จะทำให้เด็กหลายๆ ชั้นมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้อาจจำเป็นต้องงดกิจกรรมไว้ก่อน ฉะนั้นเมื่อมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้ว หากเกิดการติดเชื้อในโรงเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการโรคติดต่อพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การปิดโรงเรียนอาจจะไม่ใช่คำตอบ จะต้องมีการสอบสวนโรค อาทิ มีการติดเชื้อของนักเรียนคนหนึ่งมีการติดต่อไปยังเพื่อนอีกห้อง ซึ่งอาจจะยังไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน แต่ขอให้มีการสอบสวนโรคอย่างทันท่วงที เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นชั้นเรียนใดมีคุณครูคนใดที่เข้าไปสอนหรือมีความเสี่ยง การสอบสวนโรคจะทำให้เกิดแนวทางมาตรการในการครอบคลุมไปที่ชั้นเรียนที่มีความเสี่ยงหรือกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงก็จะเลือกปิดเฉพาะชั้นเรียนหรือเฉพาะครูที่มีความเสี่ยงในการสัมผัส

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ศบค.ย้ำไม่ต้องปูพรมตรวจATKเด็กนร.ทุกคนเน้นกลุ่มเสี่ยงชี้การปิดร.ร.อาจไม่ใช่คำตอบ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon