ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

พิษโควิด19ตรังเสียชีวิตเพิ่ม1ราย​ติดเชื้อใหม่271รายสะสม10,718รายเพิร์ท กลอรี่

เพิร์ท กลอรี่

พิษโควิด19ตรังเสียชีวิตเพิ่ม1ราย​ติดเชื้อใหม่271รายสะสม10,718รายเพิร์ท กลอรี่

ศบค.จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่วันนี้ 271 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 54 ราย

แพทย์หญิงทิพย์ลดา บุญชัย แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะ รองโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันของจังหวัดตรัง ณ ห้องลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2

สำหรับวันนี้ (เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19รายใหม่ 271 ราย (แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 254 รายและติดเชื้อจากที่อื่น 17 ราย) รวมยอดติดเชื้อสะสม 10,718ราย / ติดเชื้อในเรือนจำ – ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 201 ราย รวมหายป่วยสะสม 8,314 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.57 กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,350 ราย เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 54 ราย กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 2,350 ราย ผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ อำเภอกันตัง 82 ราย(กันตัง กันตังใต้ คลองชีล้อม ควนธานี โคกยาง นาเกลือ บ่อน้ำร้อน บางเป้า บางสัก และบางหมาก ) , อำเภอปะเหลียน 14 ราย (ท่าข้าม ทุ่งยาว ปะเหลียน สุโสะ และ แหลมสอม ) , อำเภอเมืองตรัง 59 ราย (ควนปริง โคกหล่อ ทับเที่ยง นาตาล่วง นาโต๊ะหมิง นาท่ามใต้ นาท่ามเหนือ นาบินหลา นาโยงใต้ น้ำผุด บางรัก บ้านควน บ้านโพธิ์ ) , อำเภอรัษฏา 10 ราย ( ควนเมา หนองบัว หนองปรือ) , อำเภอสิเกา 20 ราย ( กะลาเส เขาไม้แก้ว นาเมืองเพชร บ่อหิน ไม้ฝาด) , อำเภอห้วยยอด 28 ราย (เขากอบ เขาขาว เขาปูน นาวง บางกุ้ง บางดี ปากคม ลำภูรา วังคีรี และห้วยยอด) และ อำเภอย่านตาขาว 15 ราย ((เกาะเปียะ นาชุมเห็ด หนองบ่อ และในควน)

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อในวันนี้ อยู่ในกลุ่มของผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พุดคุยกันยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย รองลงมาคือการติดเชื้อในครัวเรือน การติดเชื้อในที่ทำงาน การติดเชื้อในตลาด/ชุมชน และจากกิจกรรมการรวมกลุ่มกัน ตามลำดับ ซึ่งการติดเชื้อในครัวเรือนส่วนใหญ่ มาจากการเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง หรือการไปมาหาสู่ระหว่างกัน สำหรับการติดเชื้อจากการสัมผัสทั้งจากที่ทำงานมากการการทานอาหารหรือพูดคุยร่วมกัน และสำหรับการติดเชื้อในตลาดหรือชุมชน มักเป็นการติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อนและมาจากการค้นหาเชิงรุก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การระบาดของเชื้อในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการเดินทางระหว่างกันอีกส่วนมาจากการไม่เคร่งครัดมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลและปลอดภัยจากโรคโควิด 19

จังหวัดตรัง จึงขอให้ประชาชนให้ความสำคัญในการลดการแพร่กระจายโรค เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง สถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เป็นต้น เพื่อจะได้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด 19.////////

เพิร์ท กลอรี่ พิษโควิด19ตรังเสียชีวิตเพิ่ม1ราย​ติดเชื้อใหม่271รายสะสม10,718ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม