ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

รพ.ค่ายพิชัยดาบหักตรวจหาเชื้อไวรัสCOVID-19เชิงรุกให้กับบุคลากรทางการศึกษาสตั๊ด

สตั๊ด

รพ.ค่ายพิชัยดาบหักตรวจหาเชื้อไวรัสCOVID-19เชิงรุกให้กับบุคลากรทางการศึกษาสตั๊ด

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 พันเอก สมัย  ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ดำเนินการออกปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 410 ราย พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในโรงเรียน สนับสนุนสถานศึกษาต้อนรับการเปิดเทอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยใช้รถชีวนิรภัยกองทัพบก ซึ่งเป็นรถที่มีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เชิงรุกเข้าสถานศึกษาสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดกว่า 410 ราย โดยเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kid (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 เบื้องต้นพบบุคคลากรทางการศึกษาติดเชื้อ 1 ราย ดำเนินการเข้ารักษาทันที พร้อมติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาดำเนินการคัดกรองเพิ่มเติม เพื่อป้องกันคลัสเตอร์ใหม่ในสถานศึกษา สนับสนุนสถานศึกษาสามารถเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ได้อย่างปลอดภัย ผู้ปกครองมั่นใจในการนำบุตรหลานกลับมาเรียนแบบ On Site ที่โรงเรียนได้ ตลอดจนเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที หากพบผู้ติดเชื้อ ตามเจตนารมย์ ผู้บัญชาการทหารบก ในการระดมสรรพกำลังในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดอุตรดิตถ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สตั๊ด รพ.ค่ายพิชัยดาบหักตรวจหาเชื้อไวรัสCOVID-19เชิงรุกให้กับบุคลากรทางการศึกษา

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม