ตำแหน่งของคุณ Home การเงิน

เปิดหมู่บ้านและปิดศูนย์CI/HIบ้านโพซอหลังนักเรียนครูชาวบ้านรักษาตัวจนหายจากอาการป่วยกลับบ้านได้ดาวน์โหลดเกมfree fire

ดาวน์โหลดเกมfree fire

เปิดหมู่บ้านและปิดศูนย์CI/HIบ้านโพซอหลังนักเรียนครูชาวบ้านรักษาตัวจนหายจากอาการป่วยกลับบ้านได้ดาวน์โหลดเกมfree fire

นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ “เปิดหมู่บ้าน และปิดศูนย์ CI/HI บ้านโพซอ หลังนักเรียน ครู ชาวบ้าน รักษาตัว จนหายจากอาการป่วย โดยมีการเฝ้าระวังครบ 28 วัน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดหมู่บ้านโพซอ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ฯ หลังจากที่ ได้มีการปิดหมู่บ้านและทำการรักษานักเรียนและประชาชนในหมู่บ้าน ที่ป่วยด้วยโรคโควิด จำนวน 167 คน และได้ทำการรักษาจนหายป่วย เป็นปกติ จากนั้นได้ทำการปิดศูนย์รักษาตัว (CI/HI )ในหมู่บ้านดังกล่าว และได้ทำการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับราษฎรและนักเรียนที่หายป่วย

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง รายงานว่ามีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง ตรวจพบผู้ป่วยโควิด ในกลุ่มเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโพซอ และประชาชนบ้านโพซอ บ้านอีหลู่ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) เป็นคลัสเตอร์โพซอ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด มิให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง นายอำเภอแม่สะเรียงในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สะเรียง (ศปก.อ.แม่สะเรียง) จึงได้มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 และ 6 ตำบลเสาหิน อ.แม่สะเรียง เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ล่าสุด นักเรียน ครู ชาวบ้าน รักษาตัวและเฝ้าระวังครบ 28 วัน

นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด ที่ยังไม่ยุติและมีหลายพื้นที่ยังคงมีการะบาดของโรค จึงขอให้พี่น้อง ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ให้แก่ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจักรพงษ์ ศรีเมือง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่พบผู้ป่วยโควิดในพื้นที่บ้านโพซอและบ้านอีหลู่เป็นกลุ่มก้อนนั้น ทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด จึงได้เปิด CI/HI ในหมู่บ้าน โรงเรียนโพซอ เพื่อทำการรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.โพซอ รพ.แม่สะเรียง จนท.สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง มาช่วยกันดูแล ซึ่งหลังจากนี้ผู้ที่รักษาตัวครบ 14 วัน ถือเป็นผู้ที่พ้นระยะการแพร่เชื้อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยยึดหลักภายใต้มาตรการป้องกัน DMHTT

ดาวน์โหลดเกมfree fire เปิดหมู่บ้านและปิดศูนย์CI/HIบ้านโพซอหลังนักเรียนครูชาวบ้านรักษาตัวจนหายจากอาการป่วยกลับบ้านได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม