ตำแหน่งของคุณ Home หน้าแรก

ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นพัฒนาสร้างสรรค์ลายผ้าไทยสู่สากลตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย

ตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย

ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นพัฒนาสร้างสรรค์ลายผ้าไทยสู่สากลตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย

ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) มอบรางวัลการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2021) กันไปเมื่อเร็วๆ นี้
นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า รางวัลการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564 โดยสวธ. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทย และนักออกแบบลายผ้ารุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิดจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Spring/Summer 2022) นำเสนอการสร้างสรรค์ลายผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและต่อยอดภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีนักออกแบบรุ่นใหม่ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก
การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และสิ่งทอสร้างสรรค์ โดยเน้นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผ้าที่สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจ แนวความคิดการประยุกต์ใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นออกมาเป็นผลงานการออกแบบผ้าที่สวยงามและสามารถผลิตได้จริง ภายใต้แนวคิดหลัก “สังคมสรรค์สร้าง Social Creation” เน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและสีย้อมธรรมชาติ ผสมผสานกับความงามอย่างเรียบง่ายของวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ประเภทสิ่งทอสร้างสรรค์ รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวเปมิกา เพียเฮียง ผลงาน โครมาโทกราฟี่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาววีรินทร์ สันติวรรักษ์ ผลงาน Back to the Future ประเภทผ้าฝ้าย รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุพัฒตรา กล้าหาญ ผลงาน Efflorescence of Feminine (ความเปล่งปลั่งของหญิงสาว) และประเภทผ้าไหม รางวัลชมเชย ได้แก่ นายประพนธ์ ชนะพล ผลงาน มนต์เสน่ห์สงขลา(2) นางสาวสิริอนงค์ สมัครสมาน ผลงาน สังคมสรรค์สร้าง “วิถีคนกับช้าง” และนายชวกร ทองประศรี ผลงาน Sufficiency Economy ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.culture.go.th หรือที่เฟซบุ๊กเพจกรมฯ

ตรวจสอบเลขที่จดแจ้ง อย ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นพัฒนาสร้างสรรค์ลายผ้าไทยสู่สากล

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

บทความยอดนิยม